La cientologia va fer de Michael Peña un millor actor

'Per a mi, no és la religió com una creença', va dir Peña. 'Hi ha coses pràctiques.'