Em va cridar una puta, després em va impactar: ​​la dona estranya de l'ex Gegant

Jennifer Petitgout va prendre lloc a la sessió del simple assaut d'assessos d'assessors de l'exconseller de dimarts, Luke.